Det juridiske

Leverings- og betalingsbetingelser

strunge grafik tone

Ophavsret

Se f.eks. www.billedautorer.dk

"Ophavsmanden har eneret til at udnytte og bestemme over sit "værk", dvs. billedet, teksten, tegningen, musikken etc. Derfor er det som udgangspunkt ikke tilladt at anvende eller kopiere andres materiale uden at indhente tilladelse fra ophavsmanden. Læs mere i artikel af Per Mejer